Bescherming persoonsgegevens

Anti terrorisme beleid
Om de inspanningen van de landen waar wij zaken doen om de wereld veiliger te maken te ondersteunen, controleren wij of zakelijke partners of klanten die met ons zaken willen doen of willen blijven doen zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. Deze controles worden uitgevoerd op basis van naam en land van vestiging. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een van onze dienstverleners thans gevestigd in de Verenigde Staten. Wij hebben met de dienstverlener een data-overdracht overeenkomst gesloten ter verzekering van de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Als de naam van een bestaande of potentiele business partner/klant lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst, worden ook andere gegevens die wij van de zakenpartner of klant hebben gekregen, gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. Wij zullen geen zaken doen met een zakenpartner/klant die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of UTC beleid ons dat verbiedt.

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om deze bij te werken, neemt u dan contact op met Chubb Security Systems via e-mail sales@chubb.be of telefonisch via 02 717 02 00. Mocht dit beleid wijzigen dan zullen wij u voor zover wettelijk vereist daarover informeren.
Bovenstaande hebben wij als nieuw artikel: Screening antiterrorisme en lijst geweigerde partijen aan onze Algemene Leveringsvoorwaarden toegevoegd.