Inluisteren en toespreken

Ook inluistering en toespreking is een betrouwbare alarmverificatie- en afschrikkingsmethode.

inluistering-toespreking