Monitoring

De meldkamers met wie wij samenwerken zijn erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Incert. De medewerkers zijn permanent opgeleide professionals die precies weten welke actie te ondernemen als er een melding binnenkomt. Wanneer ze een melding krijgen van een inbraak, brand of andere gevaarlijke situatie, alarmeren ze onmiddellijk de gepaste interventiediensten en/of de door u opgegeven contactpersonen. Wij voorzien hen van de relevante informatie voor een snelle tussenkomst. Onze monitoring service – waarvoor wij samenwerken met een professionele partner binnen UTC – is verantwoordelijk voor de alarmmeldingen, alarmopvolging en dispatching van technische storingen buiten de kantooruren.

Monitoring